Terminus

oortaan kunnen we gerust zijn als we de grens aan het onderzoeken zijn. Terminus, schutsgod der grenzen houdt een oogje in het zeil. Dat deed hij tenminste in de Romeinse tijd.

Terminus (Latijn voor grens) was Romeins schutsgod van de grenzen. Hij beschermde de grensstenen die bij de Romeinen bijna heilig waren. Iemand die een grenssteen omploegde, werd inclusief zijn ossen vervloekt en gedood. Later werd er een geldboete geheven op dit vergrijp.

Terminus werd vereerd op 25 februari, dat was destijds de laatste dag(de grens) van het jaar. Buren kwamen bijeen bij de grenssteen die hun akkers scheidde, brachten offers en maakten er een gezellig huiselijk feest van. Ook bij de plaatsing van nieuwe grensstenen werden er offers gebracht ter ere van Terminus. De oudste beelden van deze god schijnen niets anders geweest te zijn dan vierkante stenen. Juist ja, een soort grensstenen.

Bij nader inzien: als je ziet hoeveel van onze grensstenen straffeloos werden en worden mishandeld, dan ga ik er maar vanuit dat Terminus inmiddels met pensioen is.

Aafke de Wijk