Op de Grens

Grensstenen rond Almelo

Grenssteen Almelo (Foto Aafke de Wijk)

In de tuin van het Stadsmuseum

door: Bert Nijkamp

Inleiding

Over dit onderwerp ben ik in eerste instantie schatplichtig aan Herman Hagens. Dankzij een artikel van zijn hand in het Jaarboek Twente van 1992 ben ik letterlijk op het spoor van de stenen in Almelo gekomen. Ik wist van het bestaan van enkele maar had geen kennis omtrent de lange en soms boeiende geschiedenis en de achtergronden. Vanaf dat moment zijn ze op mijn netvlies gebleven, al bleef het lange tijd bij latente belangstelling. Af en toe volgde een opleving (bijvoorbeeld in 2009, zie het vervolg over de Hobokensteen*).

Gerhard Post wakkerde het vuurtje in 2015 weer aan nadat ik met hem in contact kwam via de internetsite Markegrenzen Twente (Het volgen waard!). Vanaf dat moment voel ik me de aangewezen persoon om op allerlei manieren de aandacht te vragen voor het behoud en waar mogelijk herstel van dit historisch cultuurgoed.

Lees verder: Marke- en andere palen/Grensstenen rond Almelo

 

Moresnet in het nieuws

7 november 2016

Veel Nederlandse kranten publiceerden afgelopen zaterdag een bericht over Neutraal Moresnet en haar 102-jarige inwoner. De kranten plaatsten er een foto bij van het voormalige Nederlandse Moresnet dat nu Moresnet-Village heet. Verwarring alom!

UIT DE KRANT:

"Moresnet: In 1919 werd het minuscule landje Neutraal Moresnet, of kortweg Moresnet, opgeheven. Het kleine landje met een oppervlakte van slechts 344 hectare lag ingeklemd tussen België en Duitsland, en grensde bij Vaals aan Nederland. Het drielandenpunt was toen een vierlandenpunt. Na de Eerste Wereldoorlog werd Moresnet aan België toegewezen.

Overleden: Onlangs overleed de 103-jarige Agnes Paffen. Ze werd in Kelmis, hartje Moresnet, begraven. Nu heeft het 'verdwenen land' nog maar één oud-inwoner over: Catharina Meessen (102). Ze woont al sinds 1945 onafgebroken in hetzelfde huis, ook in Kelmis."

Hieronder een waslijst van toponiemen waarin de naam "Neutraal Moresnet" niet voorkomt.

aanvechtbare M; absurde M; afhankelijke M; askakse M; bedrieglijke M; betwiste M; beweerde M; bijkanse M; condominium M; conjuncturele M; controversiële M; discutabele M; dualistische M; fake M; fictieve M; fragmentarische M; geconcipieerde M; gespeelde M; illegitieme M; intolerabele M; irreële M; kolderieke M; kunstige M; kwansuize M; kwanswijze M; miskleunige M; neppig M; omstreden M; onbesliste M; ondraaglijke M; onechte M; ongerijmde M; onlogische M; onsamenhangende M; onverdeelde M; onwerkelijke M; paradoxale M; provisorische M; quasi M; remplaçante M; ridicule M; schijnbare M; substituante M; symbolische M; tegenstrijdige M; temporele M; tijdelijke M; toelijke M; transitoire M; transitorische M; verzonnen M; wonderspreukige M; zogeheten M; zogenaamde M; zogezegde M.

Ook het wapen van M is een hersenspinsel. De zilveren leeuw op zwarte achtergrond kon tot op heden niet geplaatst worden. We mogen veronderstellen dat de naam Neutraal Moresnet en ook het wapen ooit door dr. Molly (arts) verzonnen werden. (De Limburgse leeuw is rood, de Brabantse is zwart, de Nederlandse is goud.)

De burgemeester woonde in Pruisisch M en ook het gemeentehuis stond in die plaats. Het onverdeelde M bestond 99 jaar (geen 100 zoals de kranten vermelden).

Hans Hermans

Meer over Moresnet: Hans Hermans 2008 en verder


Opmerkelijk: Hein Simons (Heintje) woonde in zijn late jeugdjaren bij zijn ouders in Neu-Moresnet, een deelgemeente van Kelmis in de Belgische provincie Luik. Tegenwoordig woont hij met zijn gezin op de Manege Schimper in Moresnet, een deelgemeente van Plombières. Hein is sinds de jaren tachtig de kasteelheer van “Kasteel” Schimper. Momenteel resteren alleen nog kelders, een muur en delen van de fundering van het kasteel.


Index:

Inhoud
Meldpunt
Op de Grens Oud
Zijdemap
Reageren

Bijdragen:

Dick Waanders
Aafke de Wijk
Dick Taat †
Hans Hermans
Riya Melgert

www.opdegrens.eu © 2003-2016 Dick Waanders